Digitale transformaties in de zorgverlening

icon-digitale transformatiesHet digitaliseren van uw bedrijfsvoering en zorgprocessen brengt een hoop uitdagingen met zich mee. Bovendien gaan de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de zorg en welzijn razendsnel. Digitale transformaties draaien om het creëren van een wendbare en toekomstbestendige organisatie waarbij de dienstverlening van hoogwaardig kwaliteit is en moet blijven. Zorgprofessionals krijgen te maken met veel zorg- en informatietechnologieën die impact hebben op hun dagelijkse werkpraktijk.

Deze digitale transformatie wordt vaak vormgegeven door een digitale strategie en visie die de kernwaarde van de organisatie vertegenwoordigd.  Deze digitale strategie wordt vooral mogelijk gemaakt door mensen en de zorg- en informatietechnologieën. Alleen nieuwe technologieën zoals sensortechnologie, robotica of virtual reality-technologie uitproberen is niet voldoende. De huidige werkwijzen, processen, bedrijfsvoering en de ICT-architectuur moeten vaak worden herijkt.

Daarnaast ontstaan steeds meer vragen over privacy en informatieveiligheid van zorg- en informatietechnologie, en welke rol en/of competenties de cliënt zelf nodig heeft nu hulp geboden wordt met deze (nieuwe) zorg- en informatietechnologie.

De menselijke factor is misschien wel het belangrijkste onderdeel van digitale transformatie. Voor een volledige en waardevolle digitale transformatie binnen uw bedrijfsvoering en zorgprocessen is een volledige acceptatie nodig van de nieuwe zorg- en informatietechnologieën en vervolgens een goede integratie hiervan binnen de werkpraktijk van de zorgprofessionals.

Vaak zien we dat zorg- en informatietechnologieën wel beschikbaar zijn maar niet altijd juist worden begrepen of zelfs niet zijn geaccepteerd door de zorgprofessionals. Een belangrijke factor om te starten met digitale transformaties is ervoor zorgen dat, voordat u verandering en/of innovaties wilt uitrollen, er een stabiele en veilige omgeving is waarbij zorgprofessionals invloed en eigenaarschap voelen over de werktaken die met de innovaties verbeterd kunnen worden. Geef de zorgprofessionals een stem en creëer eensgezindheid en eigenaarschap. Het gebruiken maken van ambassadeurs tijdens de veranderingen helpt andere collega’s begrijpen waarom we deze innovaties in hun werkpraktijk tot een succes willen maken.

Daarnaast zijn er ondersteunende hulpmiddelen zoals het Technologie Acceptatie Model (TAM) die vooraf, tijdens en na de implementatie van (nieuwe) zorg- en informatietechnologie een optimale ervaring biedt met betrekking tot de vakbekwaamheid van de zorgprofessional. Bovendien brengen we ook de taakrelevantie, output-kwaliteit en de resultaten die behaald worden met deze technologie ordelijk in kaart, zodat de zorg- en informatietechnologie een positieve bijdrage levert aan het dagelijks werkplezier!

De Business consultants van SKA ondersteunen u graag bij het innoveren en uitvoeren van uw digitale strategie zodat deze transformatie van de zorgverlening zodat ze een waardevolle toevoegen wordt voor de dienstverlening van uw organisatie
De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: