SKA SKA SKA

IT Business Consultants Zorg & Welzijn, Pensioenuitvoerders

Wat SKA voor u kan doen

De adviseurs van SKA helpen u informatietechnologie succesvol en op een veilige manier in uw bedrijf in te zetten. Zij doen dat door uw IT governance op het gewenste niveau te brengen, door scherpe business analyses uit te voeren en uw IT-projecten te laten slagen.

IT Business Consultants / Zorg & Welzijn / Pensioenuitvoerders

Privacy-bescherming

Privacy-bescherming en informatiebeveiliging


Op 25 mei 2018 moet u voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U bent inmiddels waarschijnlijk wel bekend met de inhoud daarvan. Op onze website “Jouw AVG” kunt u veel nuttige informatie en tips vinden.

De AVG schrijft voor hoe u met persoonsgegevens om moet gaan. De privacy van uw cliënten, medewerkers en anderen is een groot goed en u kunt en moet dat beschermen. Maar voor de meeste organisaties staat de AVG niet op zichzelf. Er zijn nog tal van andere regels en richtlijnen op het gebied van informatiebeveiliging waar u aan moet voldoen. Zoals ISAE 3402, ISO 27000-familie en voor de zorgsector ISO 7510 en zo verder.

De consultants van SKA kunnen u helpen bij het ‘compliant’ worden aan de AVG en de normen voor informatiebeveiliging. Wij kunnen u uitstekend en met gezag adviseren over de implementatie van deze wet- en regelgeving in uw organisatie. Samen met u ontwikkelen wij graag een samenhangend en slagvaardig beleid op het gebied van privacy-bescherming en informatiebeveiliging en implementeren dat desgewenst. Daarnaast kunnen wij gecertificeerde functionarissen gegevensbescherming (FG) inzetten, assessments AVG en informatiebeveiliging uitvoeren en risico’s analyseren en managen.

Onze consultants hebben hiermee de laatste jaren veel en succesvol ervaring opgedaan in de zorgsector en bij pensioenbedrijven.

IT governance

IT governance


U wilt grip hebben en houden op de ICT in uw organisatie. Maar u staat inhoudelijk te ver af van de informatietechnologie die gebruikt en beheerd wordt. U zou zich ook niet bezig moeten houden met de details van de toepassing van ICT. Maar hoe kunt u dan uw verantwoordelijkheid voor goed werkende bedrijfsprocessen en de ondersteunende ICT waarmaken?

De verantwoordelijkheid van bestuurders voor de informatieverwerking en de ICT in hun organisatie is gebaseerd op vier pijlers:

 • de verwachte opbrengsten van ICT-investeringen en ICT-toepassingen worden daadwerkelijk gerealiseerd;
 • de organisatie loopt geen onaanvaardbare risico’s met de toepassing van ICT;
 • de juiste middelen worden beschikbaar gesteld voor de toepassing van ICT en deze worden optimaal ingezet;
 • over de toepassing van ICT wordt naar alle stakeholders van de organisatie transparant gecommuniceerd.

Informatie- en ICT-managers hebben een verantwoordelijkheid in:

 • strategisch richten, plannen en organiseren van de toepassing van ICT;
 • ervoor zorgen dat de juiste ICT wordt aangeschaft of ontwikkeld, ingericht en geïmplementeerd;
 • erop toezien dat gevraagde ICT-oplossingen worden geleverd, dat ICT-diensten volgens afspraak worden verleend en dat gebruikers worden ondersteund;
 • monitoren, evalueren en rapporteren over de toepassing van ICT in de organisatie.
Wij hebben een team van informatieadviseurs die helemaal thuis zijn op het gebied van IT Governance. Zij kunnen u helpen de IT governance ‘lean and mean’ op te zetten en te implementeren. Ook voeren zij snel en zonder poespas assessments uit en bereiden uw organisatie voor op externe audits op het gebied van IT governance. Onze informatieadviseurs zijn stevig opgeleid in de toepassing van COBIT 5, ITIL en BiSL.

COBIT 5

COBIT 5 is een samenhangend raamwerk dat de organisatie ondersteunt in het behalen van haar doelstellingen op het gebied van IT governance en de toepassing van ICT. Het raamwerk is een internationale de facto standaard en wordt onder meer door De Nederlandsche Bank voorgeschreven voor de IT governance van financiële instellingen.

ITIL

Information Technology Infrastructure Library, is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode of model, maar eerder een reeks van best practices (de beste praktijkoplossingen) en concepten.

BiSL

BiSL is een standaard waarin onder meer is beschreven hoe een gebruikersorganisatie ervoor kan zorgen dat de informatievoorziening adequaat werkt en hoe behoeften in het bedrijfsproces vertaald kunnen worden naar ICT-oplossingen en niet-ICT-oplossingen.

BPMN

De Business Process Model and Notation is een standaard voor procesmodellering.

Business Analyse

Business Analyse


U wilt dat wat uw organisatie nodig heeft aan ICT snel en solide wordt vertaald in werkbare oplossingen. Nieuwe informatietechnologie moet van hoge kwaliteit zijn. De implementatie mag niet langer duren dan nodig is. En natuurlijk wilt u voorspelbare en acceptabele kosten.

Wij hebben een team van business analisten die u daarbij kan helpen. Onze business analisten zijn gespecialiseerd in het scherp beschrijven van uw wensen en eisen. Zij brengen samenhang in uw bedrijfsstrategie, bedrijfsprocessen en de ICT die deze ondersteunen. Ook met ICT blijft uw organisatie één geheel. En ze zorgen voor succesvolle implementatie van oplossingen waar u direct mee verder kunt. Onze dienstverlening omvat het ontwikkelen van nieuwe informatiesystemen, het selecteren van passende ICT-oplossingen, het verbeteren van bestaande systemen en het integreren van nieuwe en bestaande systemen. Wij werken vanuit een faciliterende benadering gericht op de ontwikkeling van kennis in uw organisatie over uw bedrijfsprocessen en hoe die duurzaam verbeterd kunnen worden. We doen dat op basis van bewezen standaarden voor business analyse en procesmodellering (BaBok, BPMN). Afhankelijk van de situatie werken we met agile-technieken of volgen we een traditionele watervalaanpak.

De dienstverlening van SKA op het gebied van business analysis bestaat uit onder meer:

 • maken business case
 • uitvoeren projectrisicoanalyse
 • beschrijven van bedrijfsprocessen en werkwijzen
 • opzetten en uitvoeren implementatie van nieuwe of verbeterde bedrijfsprocessen
 • uitvoeren requirement engineering
 • maken van functionele specificaties
 • opzetten en uitvoeren selectie- en inkooptraject
 • opzetten en uitvoeren van de technische én organisatorische ICT-implementatie
 • afstemmen van business wensen en eisen met de ontwikkeling van geplande ICT-oplossingen
 • opzetten en uitvoeren van gebruikersacceptatietesten
 • zorgen voor post-implementatie-documentatie.


Requirements succesfactor voor een geslaagd ICT-project

U kent ongetwijfeld projecten die voldoende succesvol waren en volledig geslaagd zijn. Maar het komt helaas nog te vaak voor dat een ICT-project te duur uitvalt, te lang duurt en te weinig oplevert. Volgens het ‘Chaos report’ van de Standish group is 52% van de faalfactor gerelateerd aan ‘business requirements’. Requirements bleken incompleet, niet breed gedragen, ingehaald door de tijd of zelfs niet meer nodig. Een goede requirementsanalyse is de belangrijke succesfactor in het slagen van een ICT-project.

ICT-projecten

ICT-projecten


Het vervangen van een grote bedrijfsapplicatie of het implementeren van een nieuw of verbeterd informatiesysteem is vaak een complexe, arbeidsintensieve en dure operatie.

Als er nieuwe ICT-middelen moeten worden aangeschaft wilt u dat de aanbesteding, selectie en contractering vlekkeloos verloopt. Het resultaat daarvan moet de beste keuze zijn die u kunt maken. In onze aanpak van het selectietraject leggen wij het accent op:

 • betrokkenheid van alle stakeholders
 • een goed programma van eisen
 • een korte, maar complete marktconsultatie
 • een gedegen offerteaanvraag (met een afgewogen set van acceptatiecriteria)
 • snelle en intensieve validatie middels applicatielabs
 • referentiebezoeken
 • scherpe contractonderhandelingen
Onze informatieadviseurs hebben kennis van en ervaring met grote aanbestedings- en inkooptrajecten.

Wanneer een nieuw applicatiesysteem is aangeschaft moet het worden geïmplementeerd in uw organisatie. Werkwijze en aanpak implementatietraject Onze aanpak van de implementatie van een primair informatiesysteem wordt gekenmerkt door:

 • A-tot-Z-benadering van de implementatie
 • betrokkenheid van alle stakeholders
 • inbedding van het informatiesysteem in de organisatie
 • nadruk op kwaliteit en acceptatie
 • goed opgeleide gebruikers en beheerders
 • strak projectmanagement.
Onze implementatieadviseurs zijn opgeleid in het leiden en meewerken in implementatieproject, o.m. aan de hand van Prince II.

BaBok

De Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide) is een wereldwijd toegepaste standaard voor de uitvoering van business analysis.

Agile-technieken

Agile-technieken worden gebruikt voor het ontwikkelen of inrichten van software. De agile-benadering is een reactie op de watervalaanpak van softwareontwikkeling, die wordt ervaren als bureaucratisch, traag en belemmerend voor creativiteit.

NEN-normen 27000-serie en 7510 etc.

Europese normen voor informatiebeveiliging. DE NEN 7510 etc. normen gelden specifiek voor de gezondheidszorg.

Ethical hacking

Ethical hacking is een methode om ICT-systemen en netwerken te beveiligen, gebaseerd op de denk- en werkwijze van kwaadwillende hackers.

Onze klanten

Onze klanten


De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen:

Contact

Contact


Wilt u meer informatie over onze diensten, neem dan gerust contact met ons op.

Overschiestraat 61

(4e verdieping)

1062 XD Amsterdam

020 - 669 05 81

info@skagroep.nl

LinkedIN