Wat SKA voor u kan doen

De adviseurs van SKA helpen u informatietechnologie succesvol en op een veilige manier in uw bedrijf in te zetten. Zij doen dat door uw IT governance op het gewenste niveau te brengen, door scherpe business analyses uit te voeren en uw IT-projecten te laten slagen.

Digitale transformaties in de zorgverlening

icon-digitale transformaties

Zorgprofessionals krijgen te maken met veel zorg- en informatietechnologieën die impact hebben op hun dagelijkse werkpraktijk. Bovendien gaan de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de zorg en welzijn razendsnel. Het digitaliseren van uw bedrijfsvoering en zorgprocessen brengt een hoop uitdagingen met zich mee. Digitale transformaties draaien om het creëren van een wendbare en toekomstbestendige organisatie waarbij de dienstverlening van hoogwaardig kwaliteit is en moet blijven.

Digitale gegevensuitwisseling

icon-gegevensuitwisseling

Digitale gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties in de keten is al jaren een trending topic én
blijkt niet eenvoudig te zijn. Daar komt het uitwisselen met patiënten bovenop.
Er wordt op meerdere borden tegelijkertijd geschaakt. Niet alleen is er aandacht voor ziekenhuizen, ook GGZ, VVT, huisartsen en Geboortezorg zijn sectoren die mee moeten kunnen doen. Het realiseren van elektronische gegevensuitwisseling is een sterke behoefte vanuit zorgverleners, patiënten en overheid.

Bedrijfs- en IT-architectuur

Icon Bedrijfs- en IT-architectuur

ICT-architectuur is een cruciaal onderdeel van de bedrijfsarchitectuur. Het blijkt echter dat deze architecturen vaak niet met elkaar in verbinding staan waardoor de organisatie soms voor onverwachte verrassingen komt te staan bij veranderingen in bijvoorbeeld de keuzes voor een Cloud strategie, werkplekstrategie, sensortechnologie of domotica oplossingen.

IT governance

icon-it-governance

U wilt grip hebben en houden op de ICT in uw organisatie. Maar u staat inhoudelijk te ver af van de informatietechnologie die gebruikt en beheerd wordt. U zou zich ook niet bezig moeten houden met de details van de toepassing van ICT. Maar hoe kunt u dan uw verantwoordelijkheid voor goed werkende bedrijfsprocessen en de ondersteunende ICT waarmaken?

Business Consultancy

icon-bedrijfs-it-architectuur

U wilt dat wat uw organisatie nodig heeft aan informatiemiddelen snel en solide wordt vertaald in werkbare oplossingen. Nieuwe zorg- en informatietechnologieën moeten van hoge kwaliteit zijn en de veranderingen die dit met zich meebrengen in de werkprocessen moeten efficiënt en goed werken in de zorg en/ of de bedrijfsvoering van uw organisatie ondersteunen. De business consultants van SKA Groep hebben ruime ervaring in veranderprocessen ten gevolge van zorg- en informatietechnologie binnen de domeinen waarin wij actief zijn, zoals de GGZ, VVT, VG, GGD en welzijn.

INTERIM MANAGEMENT

interim management

Wanneer uw organisatie extra versterking nodig heeft kan een interim-manager een passende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie, bij (on)verwachte veranderingen of projecten, ter overbrugging naar een vernieuwde organisatie. Onze interim-managers hebben ruime ervaring bij het (tijdelijk) waarnemen van bijvoorbeeld IT-, informatie- of kwaliteitsmanagement, waarin we mens-, proces en doelgerichtheid hoog in het vaandel hebben staan.

Privacy en Informatieveiligheid

icon-lock

De privacy van uw cliënten, medewerkers en anderen is een groot goed en u kunt en moet dat beschermen. Maar voor de meeste organisaties staat de AVG of de NEN-normen niet op zichzelf. Er zijn nog tal van andere regels en richtlijnen op het gebied van informatiebeveiliging waar u aan moet voldoen. Zoals ISAE 3402, ISO 27000-familie en voor de zorgsector ISO 7510 en zo verder. De consultants van SKA kunnen u helpen bij het ‘compliant’ worden aan de AVG en de normen voor informatiebeveiliging.

Projectmanagement

Project- en implementatiemanagement

Bepalen wat de relevante innovaties en noodzakelijke veranderingen voor uw organisatie zijn is vaak al een forse klus, waar de nodige investeringen mee gemoeid zijn. Als de keuze dan eenmaal bepaald is, wilt u realiseren wat beoogd is en de controle houden op elke stap om het veranderproces waar nodig bij te kunnen sturen. Tegelijkertijd wilt u dat de reguliere bediening van cliënten zonder haperingen doorloopt. De project- en implementatiemanagers van SKA Groep zijn zeer ervaren in het organiseren van complexe verander- en implementatieprojecten, van idee tot en met toepassing in de praktijk. Zij kennen het zorgdomein en de veelheid aan stakeholders.

 

Strategievorming en advies

strategievorming en advies

U wilt binnen uw bedrijfsstrategie een robuuste ICT-strategie neerzetten of ontwikkelen voor de komende jaren. Deze ICT-strategie moet als een paraplu samenhang brengen in reeds bestaande en toekomstige initiatieven en ontwikkelingen. Daarbij wilt u dat de ICT-strategie recht zal doen aan uw missie en visie en aansluit op de kernwaarde van uw organisatie. De consultants van SKA Groep adviseren bij het ontwikkelingen of vernieuwen van uw ICT-strategie.

Selectietrajecten

Selecteren en aanbesteden van informatietechnologie

Het selecteren of vervangen van informatiesystemen, zorgtechnologie of domotica in een nieuw of verbeterd informatiesysteem is vaak een complexe, arbeidsintensieve klus om naast de huidige bedrijfsvoering uit te voeren. Als er nieuwe middelen moeten worden aangeschaft wilt u uiteraard dat de aanbesteding, selectie en contractering ordelijk, eerlijk en goed verloopt.

De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: