Bedrijfs- en IT-architectuur

Icon Bedrijfs- en IT-architectuur

ICT-architectuur is een cruciaal onderdeel van de bedrijfsarchitectuur. Het blijkt echter dat deze architecturen vaak niet met elkaar in verbinding staan waardoor de organisatie soms voor onverwachte verrassingen komt te staan bij veranderingen in bijvoorbeeld de keuzes voor een Cloud strategie, werkplekstrategie applicatie oplossingen.

Integrale bedrijfsarchitectuur biedt u inzicht in uw bedrijfs-, proces- en informatiestructuur. Deze inzichten ondersteunen u en geven richting in de keuzes bij verander-, informatie en privacy-vraagstukken en ondersteund de besluitvorming hiervan.

Een integrale bedrijfsarchitectuur bestaat uit viertal elementen:

Het eerste element is de bedrijfsarchitectuur waarin de bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen beschreven zijn.

Het tweede niveau is de informatiearchitectuur waarin wordt voort-borduurd op de bedrijfsarchitectuur. De bedrijfsfuncties worden gerelateerd aan informatieobjecten. Onder een informatieobject verstaan we een type zaak (bijvoorbeeld: ‘locatie’, ‘overeenkomst’, ‘medicijn’) of een type persoon (bijvoorbeeld: klant, sollicitant, medewerker, vrijwilliger,) waarover de organisatie gegevens verzamelt, registreert en verwerkt. Deze informatieobjecten kunnen tevens gerelateerd worden aan dataclassificatie die organisaties verplicht moeten toepassen als zij aan de normen uit de AVG willen voldoen ten behoeve van de gegevens- en privacybescherming.

In de informatieobjecten wordt de gegevensverwerking ondersteund met specifieke applicatiesystemen waardoor de applicatiearchitectuur ontstaat. Onder een applicatiesysteem verstaan we een verzameling van onderling verbonden systemen, zoals een CRM-systeem of personeelssysteem. Dit is het derde element.

Het laatste element van de integrale bedrijfsarchitectuur van uw organisatie is de technische architectuur. Deze brengt de fysieke aspecten van de architectuur in beeld en beschrijft de ICT-infrastructuur. Enkele onderdelen hiervan zijn de systeem- en netwerkprogrammatuur, en communicatie- en integratieprogrammatuur.
Voor het implementeren van een nieuwe werkwijze is het essentieel om draagvlak te creëren die wordt herkend, doorleefd en begrepen door mensen op de werkvloer én in het bestuur.

Een bedrijfsarchitectuur ondersteunt de organisatie bij tenminste de volgende vier punten:
  • Richting: een duidelijk stip op de horizon waarbij een helder en duidelijk doel gesteld wordt die op zijn beurt gemakkelijker uit te dragen is naar de rest van de organisatie.
  • Kaders: duidelijke uitgangspunten en een koers bepalen die de mogelijkheid geeft om lopende en nieuwe projecten prioriteit te geven.
  • Herkenbaarheid: voor een algeheel draagvlak voor het model wordt deze kenbaar gemaakt aan de organisatie en het bestuur.
  • Routekaart: Doordat de omgeving voortdurend in beweging is, wordt door het gebruik van een routekaart inzichtelijk gemaakt wat de impact van een dergelijke beweging kan zijn.
Over welk profiel moet een architect beschikken in relatie tot de ontwikkelingen in de business, de informatievoorziening en de IT binnen uw organisatie?
De Business consultants van SKA Groep ondersteunen u graag bij het opstellen, bijstellen of implementeren van uw bedrijfsarchitectuur
De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: