IT governance

icon-it-governance

U wilt grip hebben en houden op de ICT in uw organisatie. Maar u staat inhoudelijk te ver af van de informatietechnologie die gebruikt en beheerd wordt. U zou zich ook niet bezig moeten houden met de details van de toepassing van ICT. Maar hoe kunt u dan uw verantwoordelijkheid voor goed werkende bedrijfsprocessen en de ondersteunende ICT waarmaken?

De verantwoordelijkheid van bestuurders voor de informatieverwerking en de ICT in hun organisatie is gebaseerd op vier pijlers:

 

  • de verwachte opbrengsten van ICT-investeringen en ICT-toepassingen worden daadwerkelijk gerealiseerd
  • de organisatie loopt geen onaanvaardbare risico’s met de toepassing van ICT
  • de juiste middelen worden beschikbaar gesteld voor de toepassing van ICT en deze worden optimaal ingezet
  • over de toepassing van ICT wordt naar alle stakeholders van de organisatie transparant gecommuniceerd
Informatie- en ICT-managers hebben een verantwoordelijkheid in:
  • strategisch inrichten, plannen en organiseren van de toepassing van ICT
  • ervoor zorgen dat de juiste ICT wordt aangeschaft of ontwikkeld, ingericht en geïmplementeerd
  • erop toezien dat gevraagde ICT-oplossingen worden geleverd, dat ICT-diensten volgens afspraak worden verleend en dat gebruikers worden ondersteund
  • monitoren, evalueren en rapporteren over de toepassing van ICT in de organisatie

Wij hebben een team van informatieadviseurs die helemaal thuis zijn op het gebied van IT Governance. Zij kunnen u helpen de IT governance ‘lean and mean’ op te zetten en te implementeren. Ook voeren zij snel en zonder poespas assessments uit en bereiden uw organisatie voor op externe audits op het gebied van IT governance. Onze informatieadviseurs zijn stevig opgeleid in de toepassing van COBIT 5, ITIL en BiSL.

COBIT 5

COBIT 5 is een samenhangend raamwerk dat de organisatie ondersteunt in het behalen van haar doelstellingen op het gebied van IT governance en de toepassing van ICT. Het raamwerk is een internationale de facto standaard en wordt onder meer door De Nederlandsche Bank voorgeschreven voor de IT governance van financiële instellingen.

ITIL

Information Technology Infrastructure Library, is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode of model, maar eerder een reeks van best practices (de beste praktijkoplossingen) en concepten.

BiSL

BiSL is een standaard waarin onder meer is beschreven hoe een gebruikersorganisatie ervoor kan zorgen dat de informatievoorziening adequaat werkt en hoe behoeften in het bedrijfsproces vertaald kunnen worden naar ICT-oplossingen en niet-ICT-oplossingen.

BPMN

De Business Process Model and Notation is een standaard voor procesmodellering.

De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: