ICT-projecten

monitor

Het vervangen van een grote bedrijfsapplicatie of het implementeren van een nieuw of verbeterd informatiesysteem is vaak een complexe, arbeidsintensieve en dure operatie.

Als er nieuwe ICT-middelen moeten worden aangeschaft wilt u dat de aanbesteding, selectie en contractering vlekkeloos verloopt. Het resultaat daarvan moet de beste keuze zijn die u kunt maken. In onze aanpak van het selectietraject leggen wij het accent op:

 

  • betrokkenheid van alle stakeholders
  • een goed programma van eisen
  • een korte, maar complete marktconsultatie
  • een gedegen offerteaanvraag (met een afgewogen set van acceptatiecriteria)
  • snelle en intensieve validatie middels applicatielabs
  • referentiebezoeken
  • scherpe contractonderhandelingen
Onze informatieadviseurs hebben kennis van en ervaring met grote aanbestedings- en inkooptrajecten.

Wanneer een nieuw applicatiesysteem is aangeschaft moet het worden geïmplementeerd in uw organisatie. Werkwijze en aanpak implementatietraject Onze aanpak van de implementatie van een primair informatiesysteem wordt gekenmerkt door:

  • A-tot-Z-benadering van de implementatie
  • betrokkenheid van alle stakeholders
  • inbedding van het informatiesysteem in de organisatie
  • nadruk op kwaliteit en acceptatie
  • goed opgeleide gebruikers en beheerders
  • strak projectmanagement.

Onze implementatieadviseurs zijn opgeleid in het leiden en meewerken in implementatieproject, o.m. aan de hand van Prince II.

BaBok

De Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide) is een wereldwijd toegepaste standaard voor de uitvoering van business analysis.

Agile-technieken

Agile-technieken worden gebruikt voor het ontwikkelen of inrichten van software. De agile-benadering is een reactie op de watervalaanpak van softwareontwikkeling, die wordt ervaren als bureaucratisch, traag en belemmerend voor creativiteit.

NEN-normen 27000-serie en 7510 etc.

Europese normen voor informatiebeveiliging. DE NEN 7510 etc. normen gelden specifiek voor de gezondheidszorg.

Ethical hacking

Ethical hacking is een methode om ICT-systemen en netwerken te beveiligen, gebaseerd op de denk- en werkwijze van kwaadwillende hackers.

De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: