Business Consultancy

business analyse

“SKA Groep verbindt uw mensen, optimaliseert processen en ontwerpt informatiemiddelen die hierbij aansluiten” 

U wilt dat wat uw organisatie nodig heeft aan informatiemiddelen snel en solide wordt vertaald in werkbare oplossingen. Nieuwe informatietechnologieën moeten van hoge kwaliteit zijn en de veranderingen die dit met zich meebrengt in de werkprocessen moeten efficiënt en goed werken in de bedrijfsvoering van uw organisatie ondersteunen.
De business consultants van SKA Groep hebben ruime ervaring in veranderprocessen ten gevolge van wijzigingen in de informatiesysstemen. We hebben kennis van zaken over alle secundaire en administratieve processen. Hierdoor hebben wij snel in kaart of het vraagstuk bijvoorbeeld in ICT-oplossingen te vinden is of ook gerealiseerd kan worden door aanpassingen in het administratie proces. Uiteraard kan dit ook een combinatie van beiden zijn.
Wij werken vanuit een faciliterende benadering gericht op de ontwikkeling van kennis in uw organisatie over uw processen en hoe die duurzaam verbeterd kunnen worden. We doen dat op basis van bewezen standaarden voor business analyse en procesmodellering (BaBok, BPMN). Afhankelijk van de situatie werken we met Agile-technieken of volgen we een traditionele watervalaanpak.
Onze opdrachten hebben vaak een verander-, informatie- of bedrijfskundige karakter. Door onze ervaring en theoretische achtergrond helpen wij kennisprofessionals, bestuurders, managers of staforganisatie bij uitdagende advies- of implementatievraagstukken.

De dienstverlening van SKA op het gebied van business analysis bestaat uit onder meer:
 • opzetten en uitvoeren projectrisicoanalyse
 • beschrijven van primaire en secundaire administratieve processen en werkwijzen
 • adviseren over procesverbeteringen
 • maken business cases
 • opzetten, uitvoeren en implementeren van nieuwe of verbeterde primaire en administratieve processen
 • uitvoeren requirement engineering
 • uitwerken IT architectuur
 • maken van functionele specificaties
 • opzetten en uitvoeren selectie- en inkooptraject
 • opzetten en uitvoeren van de technische én organisatorische ICT-implementatie
 • afstemmen van business wensen en eisen met de ontwikkeling van geplande ICT-oplossingen
 • opzetten en uitvoeren van gebruikersacceptatietesten
 • zorgen voor post-implementatie-documentatie
Requirements succesfactor voor een geslaagd ICT-project

U kent ongetwijfeld projecten die voldoende succesvol waren en volledig geslaagd zijn. Maar het komt helaas ook vaak voor dat een ICT-project te duur uitvalt, te lang duurt en te weinig oplevert. Volgens het ‘Chaos report’ van de Standish group is 52% van de faalfactor gerelateerd aan ‘business requirements’. Requirements bleken incompleet, niet breed gedragen, ingehaald door de tijd of zelfs niet meer nodig. Een goede requirementsanalyse is de belangrijke succesfactor in het slagen van een ICT-project. Wij helpen u hiermee.

De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: