Selectietrajecten

icon-monitor
Het selecteren of vervangen van informatiesystemen, infrastructuur (sourcing) en telecommunicatie is vaak een complexe, arbeidsintensieve klus om naast de huidige bedrijfsvoering uit te voeren.

Als er nieuwe middelen moeten worden aangeschaft wilt u dat de aanbesteding, selectie en contractering ordelijk, eerlijk en goed verloopt. Het resultaat daarvan moet de beste keuze zijn voor uw organisatie. Voordat wij het selectietraject met u starten maken wij een analyse van de huidige situatie, waarbij wij  informatie inzamelen bij de belanghebbende vanuit een aantal perspectieven zoals organisatiestrategie, ICT strategie/beleid, wat wordt er gemist in de huidige omgeving, gewenste werkprocessen, functionele behoeften, financiën en beheer.

In onze aanpak van het selectietraject leggen wij het accent op zes zaken:
  • betrokkenheid van alle ‘stakeholders’
  • een goed programma van eisen
  • een korte, maar complete marktconsultatie
  • een gedegen offerteaanvraag (met een afgewogen set van acceptatie-criteria)
  • een snelle en intensieve validatie middels ‘applicatielabs’
  • een referentiebezoek en scherpe contractonderhandelingen

Na het overeenkomen van de conceptcontracten stellen wij een gunningsadvies op voor directie en het managementteam. Na het vaststellen van de keuze kan het implementatietraject beginnen.

ONZE ADVISEURS HEBBEN KENNIS VAN EN ERVARING MET GROTE AANBESTEDINGS- EN INKOOPTRAJECTEN
De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: