Business Analyse

business analyse

U wilt dat wat uw organisatie nodig heeft aan ICT snel en solide wordt vertaald in werkbare oplossingen. Nieuwe informatietechnologie moet van hoge kwaliteit zijn. De implementatie mag niet langer duren dan nodig is. En natuurlijk wilt u voorspelbare en acceptabele kosten.
Wij hebben een team van business analisten die u daarbij kan helpen. Onze business analisten zijn gespecialiseerd in het scherp beschrijven van uw wensen en eisen. Zij brengen samenhang in uw bedrijfsstrategie, bedrijfsprocessen en de ICT die deze ondersteunen. Ook met ICT blijft uw organisatie één geheel. En ze zorgen voor succesvolle implementatie van oplossingen waar u direct mee verder kunt. Onze dienstverlening omvat het ontwikkelen van nieuwe informatiesystemen, het selecteren van passende ICT-oplossingen, het verbeteren van bestaande systemen en het integreren van nieuwe en bestaande systemen. Wij werken vanuit een faciliterende benadering gericht op de ontwikkeling van kennis in uw organisatie over uw bedrijfsprocessen en hoe die duurzaam verbeterd kunnen worden. We doen dat op basis van bewezen standaarden voor business analyse en procesmodellering (BaBok, BPMN). Afhankelijk van de situatie werken we met agile-technieken of volgen we een traditionele watervalaanpak.

De dienstverlening van SKA op het gebied van business analysis bestaat uit onder meer:
  • maken business case
  • uitvoeren projectrisicoanalyse
  • beschrijven van bedrijfsprocessen en werkwijzen
  • opzetten en uitvoeren implementatie van nieuwe of verbeterde bedrijfsprocessen
  • uitvoeren requirement engineering
  • maken van functionele specificaties
  • opzetten en uitvoeren selectie- en inkooptraject
  • opzetten en uitvoeren van de technische én organisatorische ICT-implementatie
  • afstemmen van business wensen en eisen met de ontwikkeling van geplande ICT-oplossingen
  • opzetten en uitvoeren van gebruikersacceptatietesten
  • zorgen voor post-implementatie-documentatie.
Requirements succesfactor voor een geslaagd ICT-project

U kent ongetwijfeld projecten die voldoende succesvol waren en volledig geslaagd zijn. Maar het komt helaas nog te vaak voor dat een ICT-project te duur uitvalt, te lang duurt en te weinig oplevert. Volgens het ‘Chaos report’ van de Standish group is 52% van de faalfactor gerelateerd aan ‘business requirements’. Requirements bleken incompleet, niet breed gedragen, ingehaald door de tijd of zelfs niet meer nodig. Een goede requirementsanalyse is de belangrijke succesfactor in het slagen van een ICT-project.

De klanten waar we de afgelopen jaren mooie projecten voor hebben mogen doen: